KIRKEKONTOR

Præstesekretær

Lisbeth Hesselholt Andersen

Kirkestræde 1 A, Rønninge

5550 Langeskov

Tlf.: 6538 3218 - Mail: liand@km.dk

Kontoret er åbent tirsdag og torsdag kl. 10-12 eller efter nærmere aftale

ORGANIST

Camilla Sibani

Tlf.: 5051 0141

Mail: camilla.sibani@gmail.com

GRAVER

Graver Jørgen Jensen

Kirkestræde 1 A, Rønninge

5550 Langeskov

Tlf.: 6538 3818 - Mail: ronninge_graver@mail.dk

(Mandag er fridag)

GRAVERMEDHJÆLPER

Jens Ove Kristensen

Pilelunden 58

5550 Langeskov

KIRKESANGER

Pernille Kvistgaard Kamuk

Tlf.: 2532 4343

KIRKESANGER

Jytte Pedersen

Tlf.: 2089 8435