MENIGHEDSRÅDETS FORMAND

Lisbeth Vendelbo Blichfeldt

Rønninge Bygade 2

5550 Langeskov

Tlf.: 2088 5129

NÆSTFORMAND, KASSERER

Lena Bækholm

Bakkevej 20

5550 Langeskov

KONTAKTPERSON

Brian Lange

Grønvangen 147

5550 Langeskov

MENIGT MEDLEM

Jens Peder Jensen

Glambækvej 16

5550 Langeskov

MENIGT MEDLEM

Kaj Flemming Nielsen

Søbrinken 11

5550 Langeskov

MENIGT MEDLEM

Leif Kristian Hansgaard

Drosselvej 7

5550 Langeskov

MENIGT MEDLEM

Sofie Kristine Peulecke Lange

Grønvangen 147

5550 Langeskov

KIRKEVÆRGE (RØNNINGE KIRKE)

Claes Kroer Simonsen

5550 Langeskov

Tlf.: 2464 4059

Mail: kroerclaes@gmail.com

SOGNEPRÆST OG KONTAKTPERSON

Arendse Wulff-Jørgensen

Kirkestræde 1

5550 Langeskov

Tlf.: 2119 2028