DÅB

 

Aftal dåb

I skal henvende jer til kirkekontoret eller præsten i sognet, hvor I gerne vil have jeres barn døbt for at aftale tidspunktet. Før dåben mødes forældre og præst til en samtale om dåbens forløb og betydning.

Faddere

Før dåben skal I vælge mindst to og højst fem faddere til jeres barn. Fadderne skal selv være døbt ved den kristne dåb. I skal oplyse faddernes navne og adresser til kirkekontoret eller præsten.

Lørdagsdåb

Som noget nyt vil Rønninge Kirke fremover gøre det muligt for forældre at få deres barn døbt om lørdagen. Vi tilbyder lørdagsdåb én lørdag hver anden måned kl. 11.00.

Der er tale om følgende lørdage:

Lørdag den 19. januar 2019

Lørdag den 16. marts 2019

Lørdag den 11. maj 2019

Lørdag den 20. juli 2019

Lørdag den 14. september 2019

Lørdag den 16. november 2019

Tilmelding sker, ligesom ved en søndagsdåb, på kirkekontoret eller ved sognepræsten.