KIRKEKONTOR

Kirkekontoret er beliggende i Grubehuset, Kirkestræde 1 A.

Åbningstider:

Tirsdag og torsdag kl. 10 - 12 eller efter nærmere aftale.

Tlf.: 6538 3218